top of page

Privacy Statement (NL)

Jouw privacy is belangrijk voor Somewhere Social Agency. Somewhere Social Agency verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

1. OVER SOMEWHERE SOCIAL AGENCY

De website somewhere-social.com wordt beheerd door Somewhere Social Agency. Somewhere Social Agency is de verwerkings verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

 

Gegevens:

Somewhere Social Agency 

Ellen Veltman (By EV)

info@somewhere-social.com

Tel: +31 6 47 90 12 70

KVK: 74007424

2. WELKE (PERSOONS)GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

voor- en achternaam, adres en woonplaats;

e-mailadres;

telefoonnummer;

social media accountnamen en -gegevens zoals bijvoorbeeld je profielfoto;

social media inloggegevens;

gebruikersnaam voor online vergadertools zoals Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams;

overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt door correspondentie, telefonisch, of interactie via onze website;

gegevens over je activiteit op onze website (cookies);

KvK nummer, handelsnaam en vestigingsadres;

opdrachtnummer, offertenummer, factuurnummer.

Deze gegevens verkrijgen wij omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Ook verkrijgen we persoonsgegevens uit openbare bronnen, zoals social media of het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Onze dienstverlening is niet gericht op minderjarigen. In beginsel leggen we dan ook geen persoonsgegevens vast van minderjarigen. We kunnen echter niet de leeftijd controleren van bezoekers van de site. Mocht je van mening zijn dat we zonder toestemming persoonsgegevens van iemand jonger dan 16 jaar hebben verwerkt, neem contact met ons op. Dan zullen we de gegevens verwijderen.

3. ONZE DOELEINDEN

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen voor doeleinden, die we hieronder hebben beschreven. In sommige van deze gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken. Wij hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om goede dienstverlening te kunnen bieden of onze eigen rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

reacties

Indien je een reactie achterlaat onder een van onze social media-posts, verwerken wij jouw (social media gebruikers) naam en mogelijk je profielfoto. Wij zullen in beginsel deze reacties niet zelf verwijderen. We hebben een gerechtvaardigd belang deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord door ons of derden op je reactie is gegeven.

 

contact

Heb je contact met ons opgenomen per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben wij van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. We bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar na het laatste contact, bijvoorbeeld om te kunnen zien wanneer en waarover ons laatste contact is geweest. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dit te weten zodat we je beter van dienst kunnen zijn en we beter prioriteiten in de dienstverlening kunnen stellen.

 

offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken wij jouw bedrijfs- en persoonsgegevens om je een gerichte offerte te kunnen sturen. Wij bewaren offertes maximaal 8 jaar. Het is onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we offertes, ook die niet tot een opdracht hebben geleid, om te kunnen zien of je al eens eerder een offerte bij ons hebt opgevraagd en wat de inhoud daarvan was.

 

overeenkomst

Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we doorgaans je gegevens nodig om een tussen ons gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren, en hebben we gegevens nodig voor ons dossier. Deze gegevens verwerken we in elk geval gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

 

dossiers

Voor onze interne administratie leggen wij gegevens vast in een elektronisch en/of papieren dossier. Incidenteel verwerken we daarin ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld door jouw ingeschakelde derden zijn. We verwerken dan met name gegevens die nodig zijn voor het opnemen van contact met deze derden en andere gegevens voor zover van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst. We bewaren naast onder 2. genoemde gegevens mogelijk ook e-mails, berichten, brieven, gespreksnotities en soms gesprekken. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

 

facturen

Indien je ons een opdracht hebt gegeven, verwerken wij gegevens die nodig zijn voor de uitvoering hiervan. Dit zijn in elk geval je (bedrijfs)naam, telefoonnummer en (mail)adres en overige gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen verzenden. Bij betaling van de factuur kunnen wij bovendien zien van welk bankrekeningnummer de betaling afkomstig is en wie de rekeninghouder is.

4. BEWAARTERMIJN

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. Op het moment dat je persoonsgegevens invult in het contactformulier, worden deze gegevens opgeslagen op de server van Somewhere Social Agency. Deze blijven 4 jaar beschikbaar of tot het moment dat je een verzoek doet tot wijziging of vernietiging. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

5. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Somewhere Social Agency heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Somewhere Social Agency verwerkt. De beveiligingsmaatregelen die Somewhere Social Agency gebruikt zijn onder andere logische toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL. Zo beveiligen wij onze data en de gebruikte systemen en applicaties volgens de geldende standaarden, zoals het uitvoeren van updates en het werken met wachtwoorden. 

6. MET WIE DEELT SOMEWHERE SOCIAL AGENCY JOUW GEGEVENS?

Wij delen in sommige gevallen gegevens met derden als dit redelijkerwijs voor de uitvoering van de overeenkomst of onze bedrijfsvoering noodzakelijk is, waaronder met onze verwerkers:

hosting van onze website;

boekhouder;

mailservers;

telefoondiensten.

Wij verkopen, leasen of verspreiden nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens aan derden die deze gegevens voor direct marketing gebruiken. Wij delen uitsluitend persoonsgegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. VERWERKERS

Somewhere Social Agency maakt gebruik van Google Analytics. Deze partij is verwerker in de zin van de AVG.

8. COOKIES: GOOGLE ANALYTICS

Somewhere Social Agency wilt graag weten hoe de bezoekers deze website gebruiken. Daarom gebruikt Somewhere Social Agency Google Analytics, zodat de website kan optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Somewhere Social Agency kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 26 maanden bewaard. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via jouw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van jouw browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen. Helemaal uitschrijven voor Google Analytics? Gebruik dan deze plugin.

9. RECHTEN

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens die op een andere grond dan jouw toestemming door ons wordt verwerkt. Maak je een bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens ten behoeve van onze direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek in kunt dienen om, wanneer de verwerking door ons geautomatiseerd is gedaan, de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te zenden. Indien je een dergelijk verzoek aan ons doet, behouden wij ons het recht voor om nader bewijs van uw identiteit te verzoeken om vast te stellen dat persoonsgegevens en verzoeker overeenkomen. Dit ter bescherming van jouw privacy. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. WIJZIGINGEN

Somewhere Social Agency behoudt het recht voor wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De nieuwe privacyverklaring zullen we altijd op onze website publiceren.

 

11. LINKS

Op de website kun je links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

12. VRAGEN, OPMERKINGEN EN/OF KLACHTEN

Heb je een vraag, klacht, opmerking of suggestie? Mail naar info@somewhere-social.com. Somewhere Social Agency neemt de klacht zo snel mogelijk in behandeling en reageert uiterlijk binnen 14 werkdagen.

Privacy statement Somewhere-Social Agency | juli 2023

bottom of page